Zaščitena označba porekla

Leta 2005 smo se vključili v shemo kakovosti ZOP – ZAŠČITENA OZNAČBA POREKLA. To nam zagotavlja vrhunsko kakovost in sledljivost našega oljčnega olja.

Zaščitena označba porekla (ZOP) je ena od shem kakovosti, s katero so zaščiteni kmetijski pridelki in živila v Sloveniji in celotni Evropski skupnosti.

Zaščitena označba porekla (ZOP, Protected designation of origin – PDO) je podeljena, ko se kmetijski proizvod proizvaja, obdeluje in pripravlja na določenem geografskem območju.

Vsi postopki pridelave in predelave morajo potekati znotraj določenega geografskega območja. Na lastnosti takšnega kmetijskega pridelka ali živila bistveno vpliva geografsko okolje in njegovi naravni ali človeški dejavniki.

Nosilec Zaščitene označbe porekla (ZOP) je Društvo oljkarjev Slovenske Istre (DOSI). Za pridobitev certifikata ZOP morajo biti izpolnjena sledeča pravila:

  • območje pridelave in predelave v Slovenski Istri;
  • sortni izbor najmanj 30% Istrska Belica;
  • čas pridelave največ 48 ur po obiranju;
  • temperatura pri predelavi oljk ne sme prekoračiti 27 stopinj Celzija;
  • predelava v oljarnah s certifikatom;
  • količina prrijavljenega olja ne sme preseči količin, katere lahko dajo prijavljeni oljčniki;
  • oljčniki morajo biti vključeni v integrirano ali ekološko pridelavo;
  • kakovost olja mora ustrezati parametrom, ki veljajo za oljčna olja višje kategorije.