PREDAVANJA

PRAVILNA UPORABA IN PRIPRAVA ZELIŠČ

Komu je namenjeno: odraslim ljubiteljem zelišč
Čas trajanja: predvidoma predavanje traja 3 ure
Čas izvedbe: po dogovoru, čez vse leto
Tema delavnice:
– kako z zelišči vplivamo na preventivne ukrepe?
– kako z zelišči rešujemo dedne bolezni?
– kaj je pomembno, da je učinek zelišč zelo dober?
– kaj vse moramo upoštevati pri pripravi čaja?
– kako z zelišči rešujemo najpogostejše zdravstvene težave?
– katerih zelišč ne uporabljamo v kombinaciji s sintetičnimi zdravili?
– previdnostni ukrepi.

Način usposabljanja: 90% teoretično in 10% praktično.
Število udeležencev: do 20
Izvajalci: zeliščna kmetija KALAN,
Kraj izvedbe: Kalobje, Podlešje 12, ali v vašem kraju, če je oblikovana skupina,
Predlagan čas izvedbe: vsak 1. torek, od septembra 2021 do marca 2022, med 16. in 19. uro,
Rok prijave: 5 dni pred izvedbo
Cena delavnice: 35,00 €/osebo,

KAJ POTREBUJEMO DA SE REGISTRIRAMO?

Komu je namenjeno: odraslim ljubiteljem zelišč
Čas trajanja: predvidoma usposabljanje traja 2 ure
Čas izvedbe: po dogovoru, čez vse leto
Tema predavanja:
– registriranje kmetijske dejavnosti,
– dopolnilna dejavnost na kmetiji,
– osebno dopolnilno delo,
– registriranje pripravkov iz zelišč,
– pravilno deklariranje pripravkov,
– zakonodaja, ki ureja področje zeliščarstva.

Način usposabljanja: 100% teoretično
Število udeležencev: do 20 oseb
Izvajalci: zeliščna kmetija KALAN,
Kraj izvedbe: Kalobje, Podlešje 12, ali v vašem kraju, če je oblikovana skupina,
Predlagan čas izvedbe: torek 14.9.2021, med 17. in 19. uro,

Rok prijave: do 7.9.2021, oziroma do zasedbe mest,
Cena predavanja: 35,00 €/osebo,

PRIDELAVA, NABIRANJE, UPORABA IN PRIPRAVA ZELIŠČ

Komu je namenjeno: odraslim ljubiteljem zelišč
Čas trajanja: predvidoma predavanje traja 3 ure
– primer dobre pridelovalne prakse
– kako pridelamo ali naberemo kakovostno zelišče?
– kako z zelišči vplivamo na preventivne ukrepe?
– kako z zelišči rešujemo dedne bolezni?
– kaj je pomembno, da je učinek zelišč zelo dober?
– kaj vse moramo upoštevati pri pripravi čaja?
– kako z zelišči rešujemo najpogostejše zdravstvene težave?
– katerih zelišč ne uporabljamo v kombinaciji s sintetičnimi zdravili?
– previdnostni ukrepi.

Način usposabljanja: predavanje
Število udeležencev: do 10
Cena: 290,00 €/skupino
Izvajalci: zeliščna kmetija KALAN
Kraj izvedbe: v kraju naročnika
Čas izvedbe: po dogovoru, čez vse leto