IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDELOVALCE IN PREDELOVALCE ZDRAVILNIH RASTLIN

Način izobraževanja: 10% teoretično in 90% praktično.
Komu je namenjeno: bodočim pridelovalcem zdravilnih zelišč v Sloveniji
Način pridelave: ekološki način pridelave
Program vsebuje posamezne sklope
Pridelovanje sadilnega materiala in zelišč v zavarovanem prostoru.
čas trajanja 13 ur
Pridelovanje zelišč na prostem.
čas trajanja 30 ur
Spravilo zelišč.
čas trajanja 10 ur
Dodelava in primarna predelava zelišč.
čas trajanja 10 ur
Skladiščenje in pakiranje posušenega zelišča.
čas trajanja 2 uri
Predelovanje zelišč v tradicionalne pripravke.
čas trajanja 8 ur
Nabiranje zelišč v naravi, terensko delo s prepoznavanjem
čas trajanja 17 ur
Trženje pridelanih zelišč in pripravkov iz zelišč.
čas trajanja 10 ur
Preverjanje usposobljenosti za pridelavo, predelavo, nabiranje in prodajo zelišč.
čas trajanja 3 ure
Čas trajanja: predvidoma izobraževanje traja 103 ure, če bo potrebno tudi dlje.
Cena: 825,00 €/osebo
Izvajalci: zeliščna kmetija KALAN, po potrebi tudi zunanji.
Kraj izvedbe: Kalobje, Podlešje 12
Čas izvedbe: po dogovoru, v rastni sezoni, čez leto.