Ekološka pridelava

Ekološka pridelava temelji na vrsto pravil, katera so napisana v Programu za ekološko pridelavo, in sicer:

  • prepovedana uporaba pesticidov, strupenih insekticidov in sintetičnih gnojil;
  • ohranjanje biotske pestrosti in varovanje okolja;
  • zaščita naravnih virov;
  • ohranjanje rodovitnosti tal;
  • vsakoletna kontrola s strani kontrolne organizacije Inštitut KON-CERT Maribor;
  • vsakoletni certifikat o ustreznosti ekološke pridelave